Offshore Test Day 13 May 2024

Utbyggnad av havsbaserad vindkraft: Datainsamling med etablerade och innovativa metoder.


Vår planerade rutt 13 maj.

Dagen ingår i arbetpaket 2 (WP2): Open, data-driven innovation & emerging technologies. En grundläggande idé i C2B2 är att det som sker i våra LivingLab ska samverka med övriga delar av C2B2, t.ex. WP2. Vilka dataströmmar behövs i LivingLab Nord/Öst/Väst? Prata gärna med dessa personer om WP2 och LivingLabs:

Jessica (RISE) leder WP2, samt LivingLab Väst.

Karina (SEI) leder aktiviteten “Open and multi-functional offshore installations by design”, samt LivingLab Öst.

Luis (RISE) leder aktiviteterna “Requirements for open data collection” och “Open Innovation events”.

Ola (Chalmers) leder aktiviteten “Innovation in open data collection”

Inget sparande av data

Normalt vill man ju inte bara samla in data, utan också spara och analysera, och dessutom ofta sprida data vidare. Ett mantra i C2B2 är “From data to knowledge to decision and action”. Men idag sparar vi ingen data! Det är en ganska omfattande process att söka tillstånd för att spara och sprida data, framför allt gäller det bottendata och akustisk data innanför territorialgränsen (12 sjömil utanför baslinjen1). Att vi inte har tillstånd att spara data betyder att vi får inte fotografera skärmar ombord där data visas!

Spridning av namn och bild

Tanken är att dagen ska ge fina bilder och video, som vi kan använda i C2B2s externa kommunikation. Vi har fotograf med ombord och vi kommer genomföra en del intervjuer. Samtliga ombord har medgett spridning av namn och bild.

08:30. Registrering.

Nya Varvet, Skeppet Ärans väg 20. Registrering ombord, kaffe/te. Kom i god tid, så kan vi avgå på slaget.

09:00. Avgång.

I samband med avgång genomför besättningen säkerhetsgenomgång med oss, inklusive rundtur i fartyget. Genomgången startar på akterdäck där vi delas upp i två grupper.

Kapten Joakim.
Ship manager Louise.

Joakim Edvardsson är kapten ombord idag. Ship manager Louise Newman följer också med oss på denna tur.

Fartyget gör många dagar till sjöss på ett år. Därför finns det två besättningar som tillsammans bemannar fartyget.

På station 1 ska vi sätta ut två ganska små “riggar”, alltså system med sensorer på. På vägen hem tar upp systemen och först då kan vi titta på data. En rigg består typiskt av:

  • bottenvikt,
  • lina med en eller flera sensorer/instrument,
  • flytkulor som håller linan med instrumenten upprätt (men inte lyfter bottenvikten!),
  • boj vid ytan, eller någon annat lösning för att kunna ta hem systemet!

Besättningen sköter om arbetet med utsättning av systemen, ofta med hjälp av vinschar. Mycket av arbetet sker på akterdäck. Vi håller oss på säkert avstånd när besättningen arbetar.

Fiskobservatoriet Seapickle.

Ola och hans grupp från Chalmers Revere Lab har med ett litet egenutvecklat fiskobservatorium, “Seapickle”, som förutom video även mäter salthalt och temperatur.

Fråga gärna Ola varför de kallar det för Seapickle, eller titta på inslaget om Fisktv på SVT.


Liten akustisk strömmätare (Eco).

Göran från GU har med en liten akustisk strömmätare (ADCP = acoustic doppler current profiler), som mäter ström i tre lager mellan sensorn och vattenytan.

Det här instrumentet har en tidsinställd utlösare, så att den flyter upp till ytan lagom tills vi kommer tillbaka för att ta hem systemet.


Vi hoppas även få se en demonstration av “Seadragon“, en robot som Chalmers Revere Lab utvecklar i samarbete med Karolinksa institutet. Seadragon har ett avancerat multistråle-ekolod, och ska användas av Räddningstjänsten när de anländer till en plats där de misstänker att det finns en person på eller under ytan.

Vi äter i mässen ombord. Eftersom vi är många, så kommer inte alla kunna äta samtidigt. (kom gärna ihåg att säga tack till kocken Marina efteråt)

På vägen till station 2 blir det nog ett bra tillfälle att testa fartygets inbyggda akustiska instrument. Bästa resultat kräver efterbehandling av data, men det gör vi inte idag. Kom ihåg att vi får inte fotografera skärmarna som visar data!

Data från multistråle-ekolod.

Multistråle-ekolodet används för att göra detaljerade karteringar av botten.

Innanför territorialgränsen visar vi bara de senaste 20 “pingen” skärmarna. Utanför territorial gränsen slår vi på ‘Spara’, då ser vi nog en lite tydligare bild av botten.

Data från subbottom profiler.

Subbottom profiler används för att se ner i lagren av sediment som ligger under botten. Instrumentet använder en låg frekvens som kan störa marina däggdjur, vi får vara försiktiga.

Möjligen hinner vi även slå på fartygets inbyggda akustiska strömmätare. Principen är samma som i den lilla Eco vi lämnade på station 1, men fartygets större instrument ger högre precision och längre räckvidd.


Väl framme på station 2 kommer besättningen att sätta ut ett lite större system: längre lina, två lite tyngre sensorer, fler flytkulor, mer bottenvikt.

Hydrofon.

Sophia från Zephyr Renewable har med sig två hydrofoner. Vi placerar en nära ytan och en nära botten. Ljud färdas långt i vatten, till skillnad från ljus och de flesta andra signaler. Det därför vi använder så mycket akustiska sensorer under vatten.

Vi testar några andra instrument (nedan) medans hydrofonerna samlar data, men vi tar hem systemet innan vi lämnar station 2. När systemet kommit ombord igen kan vi lyssna på den insamlad data. Vad hörs vid vilket djup?

Castaway-CTD.

Göran från GU har med sig en castaway-CTD, ett litet handhållet instrument för att mäta salthalt, temperatur och djup. Inte samma precision som fartygets CTD, men mycket billigare och enklare.

CTD med rosetthämtare.

Besättningen genomför ett “kast” med fartygets stora sensorpaket (CTD), som kan vinschas ner till 4000 meter. Data strömmar live till skärmarna ombord, tack vare att vajern som bär hela paketet även strömförsörjer sensorerna och överför data.

Ofta kallar vi paketet för CTD (conductivity, temperature, depth), men det sitter många fler sensorer på. Det som syns mest är “rosetten” med flaskor som kan stängas på det djup där man vill hämta vatten.

Förhoppningsvis hinner vi med ett nytt test med Seadragon, nu med sensorn riktad framåt. Kan vi se en människa som ligger på eller under ytan?

Nu är det dags att ta hem:

  • video-fiskobservatoriet Seapickle. Ligger ytbojen kvar där vi la den?
  • akustisk strömmätare. Har tidsutlösning fungerat och instrumentet kommit upp till ytan?

När instrumenten kommit kommit ombord kan vi ladda ner data och se vad vi har mätt. Fanns det någon fisk? Hur strömmade det?

Förhoppningsvis kommer vi in till kaj ca kl 17. Det tar en liten stund att lägga till. Vi väntar på besättningens klartecken innan vi lämnar fartyget. Vid kaj väntar personal från GU Medieteknik, som kommer att intervjua några av oss som deltagit ombord. Dessa har blivit vidtalade i förväg.

Vi som inte ska intervjuas har möjlighet att gå direkt till stiftelsen VOTO (Voice Of The Ocean), deras lokal ligger ca 100 meter från platsen där vi lägger till. Här möter oss data scientist Callum Rollo (pratar helst engelska), som kan berätta om VOTOs fantastiska flotta av ocean gliders (robotar på och framför allt under ytan) och all data de samlar in och gör tillgänglig.

Callum, data scientist hos VOTO.
En liten del av VOTOs flotta av dykande gliders, Seaexplorer.

Ytgående drönare Sailbuoy i hårt väder…

  1. 12 sjömil är ungefär 20 km. Baslinjen går där de yttersta skären ligger. ↩︎
Scroll to Top